Novosti

Prijava ispita za osnovne i master studije - septembarski ispitni rok

Prijava ispita za osnovne i master studije - septembarski ispitni rok

by studentska sluzba -
Number of replies: 0

Prijava ispita za osnovne i mastre studije biće otvorena od 09.08 do 17.08.2023. godine.

Osnovne studije

Studenti koji plaćaju ispite, uplate vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati prijava ispita a u polju poziv na broj svoj poziv na broj koji se nalazi u meniju Školarine i uplate.

ŠkolarineIuplate

Uplatu treba izvršiti najkasnije do 14.08.2023. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do četvrtka 17.08.2023., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Raspored ispita će biti objavljen 18.08.2023. Ispitni rok počinje 23.08.2023. i trajaće do 04.09.2023.

Prijava na sistem za evidenciju studenata i prijavu ispita nalazi se na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs  korisničko ime za prijavu je broj indeksa napisan malim latiničnim slovima u formatu sa znakom minus i podeljeno (npr 1v-145/20). Za sva pitanja obratite se sa vašeg službenog mejla na adresu stsluzba@vaspks.edu.rs ili itomic@vaspks.edu.rs. Studenti treba da provere svoje ocene koje su evidentirane u informacionom sistemu i da se jave studentskoj službi u slučaju netačnih podataka.

Studenti koji su polagali ispite kod Nevenke Dobričić Čevrljaković ne prijavljuju ponovo ispite jer rezultati nisu uneti u zapisnik.

Master studije

Školarinu i ispite uplaćujete na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja možete koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Obavezno se logujte na nalog za master studije, jer se poziv na broj  na osnovnim studijama razlikuje od poziva na broj na master studijama. Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, uplatu treba da izvršite najkasnije do 14.08.2023. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 17.08.2023., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Pravo na prijavu teme imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodna tri semestra. Potrebno je popuniti obrasce 2,3 i 4  (nalaze se na sajtu škole) sa mentorom , uplatiti 5000 dinara na stari poziv na broj ( 04-742121) a u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 022023 i  predati  studentskoj službi pre prijave PIR-a .

PIR se prijavljuje kao ispit (popuniti ispitnu prijavu i uplatiti 1000 dinara na račun 840-0000002106666-68 i poziv na broj 04-742121) u studentskoj službi od 15.08. do 17.08.2023. i pravo na odbranu imaju studenti koji su položili sve ispite u koje se ne računa i Stručna praksa 2 iz četvrtog semestra.

Raspored ispita će biti objavljen 18.08.2023. Ispitni rok počinje 23.08.2023. i trajaće do 04.09.2023. godine.


(Uredio/la Ivan Tomić - izvorno objavljeno уторак, 8. август 2023, 11:00)