Novosti

Obaveštenje za studente prve godine

by Pedja Ivanovic -

Prva godina neće imati engleski u ponedeljak, se sa nastavnicom Anom Milosavljević će te se dogovoriti oko nadoknade.

Obaveštenje za predmet Psihologija dečije igre

by Pedja Ivanovic -

Informacije u vezi kolokvijuma iz Psihologije dečije igre i gradiva koje se polaže možete videti na sajtu znanje.vaspks.edu.rs, u okviru kursa Psihologija dečije igre - 3. i 5.semestar.

Obaveštenje iz Opšte psihologije

by Pedja Ivanovic -

Kolokvijum iz Opšte psihologije biće održan 27. novembra 2023. godine u terminu vežbi.

Studenti polažu gradivo sa vežbi.

Studentske kartice

by Ivan Tomić -

Poštovani studenti, neophodno je da svi studenti (uključujući i apsolvente) popune šv20 u elektronskom obliku logovanjem na https://estudent.vmscuprija.edu.rs. Od Ministarstva prosvete je stiglo pismo sa spiskom studenata koji su aplicirali za studentsku karticu a koji nisu evidentirani u informacionom sistemu prosvete (JISP), koji je osnova za izdavanje studentske kartice. Jedan od razloga je što naš sistem ne šalje podatke u JISP je ako nešto fali od podataka kod nas npr. neki podaci nisu tačno uneti ili nisu ažurni npr. promenjeno je prezime studenta. Podaci u JISP se proveravaju i uporedjuju sa podacima iz MUPa, tako da ako ima nekih neslaganja, podaci ne mogu biti preneti u JISP. Molimo vas da što hitnije popunite šv20 kako bi radili na otklanjanju ostalih greški pri prenosu naših tj. vaših podataka u JISP.

Obaveštenje iz predmeta Opšta psihologija i Razvojna psihologija

by Pedja Ivanovic -

  • Studenti prve godine, sutra, 02.11.2023. godine, neće imati predavanja iz Opšte psihologije zbog odsiustva nastavnika;
  • Studenti druge godine sutra, 02.11.2023. godine, neće imati predavanja iz Razvojne prihologije
O terminu nadoknade predavanja, studenti će biti obavešteni u toku naredne nedelje

Metodika upoznavanja okoline 2

by Pedja Ivanovic -

Obaveštavaju se studenti treće godine,  da u četvrtak 02.11.2023. godine budu u školi u 11 sati.

Konačna rang lista za upis u prvu godinu-master 2023/24

by Ivan Tomić -

Konačna rang lista za upis u prvu godinu-master 2023/24 je u prilogu. Upis je u petak 27.10.2023. od 9 do 12 časova.

Za upis, potrebno je uplatiti 3000,00 dinara na žiro račun škole i poneti dve fotografije, 3,5x4,5 cm.

Tekući račun : 840-0000002106666-68

Poziv na broj: 04-742121


Privremena rang lista za upis šk. 2023/24_master

by Ivan Tomić -

Privremena rang lista za upis u drugu godinu strukovnih master studija je u prilogu. Primedbe se mogu dostaviti u pisanoj formi studentskoj službi do petka 27.10.2023 u 12 časova. Upis studenata u drugu godinu biće obavljen u utorak 31.10.2023.

Za upis, potrebno je uplatiti 2000,00 dinara na žiro račun škole i poneti indeks.

Tekući račun : 840-0000002106666-68

Poziv na broj: 04-742121


Konačna rang lista za upis u školu 2023/24

by Ivan Tomić -

Konačnu rang listu za osnovne strukovne studije možete pogledati u prilogu. 

Upis u drugu godinu će se obaviti u ponedeljak 23.10.2023. Od 9 do 12 časova, a upis u treću 24.10.2023. Od 9 do 12 časova.

Za upis, potrebno je uplatiti 2000,00 dinara na žiro račun škole i poneti indeks.

Текући рачун : 840-0000002106666-68

Позив на број: 04-742121

Older topics...