Novosti

Obaveštenje iz predmeta Metodika upoznavanja okoline 2

by Pedja Ivanovic -

Predat praktikum u nekom od prethodnih ispitnih rokova, studenti mogu preuzeti svake srede od 11 do 12 sati u periodu od 21.02.2024.god. do 21.03.2024.god.

Prijava ispita za master strukovne-januar 2024

by studentska sluzba -

Master studije


Prijava ispita za mastre studije biće otvorena od 22.01 do 1.02.2024. godine.

Uslov za prijavu ispita je popunjena anketa za sve predmete koji su se slušali u ovom semestru  (ne samo za one koje želite da prijavite u ovom roku). Anketa je anonomna (bez obzira što je popunjavate uz prijavu na vaš nalog) i otvorena za popunjavanje od 18.1.2024. na adresi  https://estudent.vmscuprija.edu.rs 

Studenti koji plaćaju ispite, uplate vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati prijava ispita a u polju poziv na broj svoj poziv na broj koji se nalazi u meniju Školarine i uplate.

ŠkolarineIuplate.

Školarinu i ispite uplaćujete na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja možete koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Obavezno se logujte na nalog za master studije, jer se poziv na broj  na osnovnim studijama razlikuje od poziva na broj na master studijama.

 Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, uplatu treba da izvršite najkasnije do 29.01.2024. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 1.02.2024., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Pri prijavi ispita treba izabrati ЈАНУАРСКИ-МАСТЕР-Крушевац, pošto su aktivne prijave ispita i za ostale odseke Akademije.

Pravo na prijavu teme imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodna tri semestra. Potrebno je popuniti obrasce 2, 3 i 4  (nalaze se na sajtu škole) sa mentorom, uplatiti 5000 dinara na zajednički poziv na broj ( 04-742121) a u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 022024 i  predati  studentskoj službi pre prijave PIR-a .

PIR se prijavljuje kao ispit (popuniti ispitnu prijavu i uplatiti 1000 dinara na račun 840-0000002106666-68 i poziv na broj 04-742121) u studentskoj službi od 5.02. do 8.02.2024. i pravo na odbranu imaju studenti koji su položili sve ispite u koje se ne računa i Stručna praksa 2 iz četvrtog semestra.

Raspored ispita će biti objavljen 10.02.2024. Ispitni rok počinje 17.02.2023. i trajaće do 02.03.2024. godine.

Older topics...