Novosti

Privremena rang lista za upis šk. 2023/24_master

Privremena rang lista za upis šk. 2023/24_master

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Privremena rang lista za upis u drugu godinu strukovnih master studija je u prilogu. Primedbe se mogu dostaviti u pisanoj formi studentskoj službi do petka 27.10.2023 u 12 časova. Upis studenata u drugu godinu biće obavljen u utorak 31.10.2023.

Za upis, potrebno je uplatiti 2000,00 dinara na žiro račun škole i poneti indeks.

Tekući račun : 840-0000002106666-68

Poziv na broj: 04-742121