Novosti

Prijava ispita za aprilski ispitni rok-master strukovne

Prijava ispita za aprilski ispitni rok-master strukovne

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Master studije

Prijava ispita za master studije biće otvorena od 6.05 do 10.05.2024. godine
na adresi  https://estudent.vmscuprija.edu.rs 
Studenti koji plaćaju ispite, uplate vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati prijava ispita a u polju poziv na broj svoj poziv na broj koji se nalazi u meniju Školarine i uplate.

ŠkolarineIuplate.

Školarina i ispiti se uplaćuju na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja poželjno je koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na  adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Obavezno se logujte na nalog za master studije, jer se poziv na broj  na osnovnim studijama razlikuje od poziva na broj na master studijama.

 Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, u toku predstojećih praznika, uplatu treba izvršiti što pre a najkasnije do 07.05.2024. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 10.05.2024., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku. Rata broj 6 dospeva prema planu otplate 6.5.2024, tako da je za prijavu ispita potrebno izmiriti 6 rata i sredstva za prijavu ispita.
Pravo na prijavu teme imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodna tri semestra. Potrebno je popuniti obrasce 2, 3 i 4  (nalaze se na sajtu škole) sa mentorom, uplatiti 5000 dinara na zajednički poziv na broj ( 04-742121) a u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 042024 i  predati  studentskoj službi pre prijave PIR-a .
PIR se prijavljuje kao ispit (popuniti ispitnu prijavu i uplatiti 1000 dinara na račun 840-0000002106666-68 i poziv na broj 04-742121) u studentskoj službi od 7.05. do 10.05.2024. i pravo na odbranu imaju studenti koji su položili sve ispite u koje se ne računa i Stručna praksa 2 iz četvrtog semestra.
Raspored ispita će biti objavljen 15.05.2024. Ispitni rok počinje 18.05.2024. i trajaće do 01.06.2024. godine.