Novosti

Prijava ispita za junski ispitni rok 2024

Prijava ispita za junski ispitni rok 2024

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Prijava ispita za osnovne i mastre studije biće otvorena od 03.06 do 12.06.2024. godine.

Uslov za prijavu ispita je popunjena anketa za sve predmete koji su se slušali u ovom semestru (ne samo za one koje želite da prijavite u ovom roku). Anketa je anonimna (bez obzira što je popunjavate uz prijavu na vaš nalog) i otvorena za popunjavanje od 28.05.2024. na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs 


Osnovne studije


Studenti koji plaćaju ispite, uplate vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati prijava ispita a u polju poziv na broj svoj poziv na broj koji se nalazi u meniju Školarine i uplate.


Uplatu treba izvršiti najkasnije do 09.06.2024. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 10.06.2024., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.


Raspored ispita će biti objavljen 15.06.2024. Ispitni rok počinje 17.06.2024. i trajaće do 04.07.2024.

Prijava na sistem za evidenciju studenata i prijavu ispita nalazi se na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs korisničko ime za prijavu je broj indeksa napisan malim latiničnim slovima u formatu sa znakom minus i podeljeno (npr 1v-145/20). Za sva pitanja obratite se sa vašeg službenog mejla na adresu stsluzba@vaspks.edu.rs ili itomic@vaspks.edu.rs. Studenti treba da provere svoje ocene koje su evidentirane u informacionom sistemu i da se jave studentskoj službi u slučaju netačnih podataka.

Master studije

Školarinu i ispite uplaćujete na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja možete koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Obavezno se logujte na nalog za master studije, jer se poziv na broj na osnovnim studijama razlikuje od poziva na broj na master studijama. Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, uplatu treba da izvršite najkasnije do 09.06.2024 da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 10.06.2024., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.


Pravo na prijavu teme imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodna tri semestra. Potrebno je popuniti obrasce 2,3 i 4 (nalaze se na sajtu škole) sa mentorom , uplatiti 5000 dinara na stari poziv na broj ( 04-742121) a u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 022023 i predati studentskoj službi pre prijave PIR-a .


PIR se prijavljuje kao ispit (popuniti ispitnu prijavu i uplatiti 1000 dinara na račun 840-0000002106666-68 i poziv na broj 04-742121) u studentskoj službi od 12.06. do 14.06.2024. i pravo na odbranu imaju studenti koji su položili sve ispite u koje se ne računa i Stručna praksa 2 iz četvrtog semestra.


Raspored ispita će biti objavljen 13.06.2024. Ispitni rok počinje 15.06.2024. i trajaće do 06

.07.2024. godine.

(Uredio/la studentska sluzba - izvorno objavljeno уторак, 28. мај 2024, 13:16)