Novosti

Privremena rang lista za upis u prvu godinu osnovnih i master strukovnih studija za školsku 2024/25.godine

Privremena rang lista za upis u prvu godinu osnovnih i master strukovnih studija za školsku 2024/25.godine

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Privremena rang lista za upis u prvu godinu osnovnih i master strukovnih studija za školsku 2024/25.godinu.

Podnošenje prigovora predsedniku Akademije 2 jula do 12h. Donošenje odluke predsednika Akademije na uloženu žalbu 3 jula do 12h.

Žalba Savetu Akademije na odluku predsednika Akademije 4 jula do 12h. Odluka Saveta po žalbi 5 jula do 12h

Konačna rang lista 5 jula do 15h.

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA ZA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE: 08., 09. i 10. 07. 2024. godine od 9-12 sati.

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE: 08., 09. i 10. 07. 2024. godine od 9-12 sati..