Novosti

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok -master studije

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok -master studije

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Prijava ispita za mastre studije biće otvorena od 15.09 do 21.09.2023. godine.


Studenti koji plaćaju ispite, uplate vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati prijava ispita a u polju poziv na broj svoj poziv na broj koji se nalazi u meniju Školarine i uplate.

ŠkolarineIuplate.

Master studije

Školarinu i ispite uplaćujete na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja možete koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Obavezno se logujte na nalog za master studije, jer se poziv na broj  na osnovnim studijama razlikuje od poziva na broj na master studijama.


 Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, uplatu treba da izvršite najkasnije do 19.09.2023. da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do 21.09.2023., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Pravo na prijavu teme imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodna tri semestra. Potrebno je popuniti obrasce 2,3 i 4  (nalaze se na sajtu škole) sa mentorom , uplatiti 5000 dinara na stari poziv na broj ( 04-742121) a u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 022023 i  predati  studentskoj službi pre prijave PIR-a .

PIR se prijavljuje kao ispit (popuniti ispitnu prijavu i uplatiti 1000 dinara na račun 840-0000002106666-68 i poziv na broj 04-742121) u studentskoj službi od 19.09. do 21.09.2023. i pravo na odbranu imaju studenti koji su položili sve ispite u koje se ne računa i Stručna praksa 2 iz četvrtog semestra.

Raspored ispita će biti objavljen 22.09.2023. Ispitni rok počinje 23.09.2023. i trajaće do 04.10.2023. godine.